Đêm nhạc Đặc Biệt với sự hiện diện của Nhạc sĩ VŨ THÀNH AN chủ đề: "Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em" - Ca sĩ Khách mời: THANH HÀ - QUANG DŨNG cùng các ca sĩ: KIỀU LỆ - DUY LONG - TRẦN HẰNG - HUY LUÂN - BÍCH HẢI
Thời gian: 30/03/2019

Đêm nhạc Đặc Biệt với sự hiện diện của Nhạc sĩ VŨ THÀNH AN chủ đề: "Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em" - Ca sĩ Khách mời:  THANH HÀ - QUANG DŨNG cùng các ca sĩ: KIỀU LỆ - DUY LONG - TRẦN HẰNG - HUY LUÂN - BÍCH HẢI

TOP