22/02/2019 Đêm nhạc chọn lọc chủ đề: "Nghìn Trùng Xa Cách"
23/02/2019 ĐAN NGUYÊN LIVE IN SINGAPORE
23/02/2019 Minishow ca sĩ ĐÀM VĨNH HƯNG
28/02/2019 Minishow ca sĩ KHANG VIỆT chủ đề: "Anh Chẳng Sao Mà" - Ca sĩ Khách mời: SAKA TRƯƠNG TUYỀN - TRẦN MỸ NGỌC (Quán Quân Duyên Dáng Bolero 2018)
02/03/2019 Minishow ca sĩ Hải ngoại NGUYỄN HƯNG
TOP